Business plan maken voorbeeld zakelijke

Strengths We are able to respond very quickly as we have no red tape, and no need for higher management approval. We are able to give really good customer care, as the current small amount of work means we have plenty of time to devote to customers.

Dit kunnen slechte eigenschappen zijn als ijdelheid, oneerlijkheid, slordigheid of hebzucht. Het plan kan echter ook gebruikmaken van eigenschappen als eerlijkheid, goedgelovigheid, medelijden, onwetendheid, eenzaamheid of verliefdheid. Creatieve personen met minder zakelijke kwaliteiten die geneigd zijn alle zakelijk gerelateerde werkzaamheden uit te besteden zijn een dankbaar doelwit voor een oplichter.

Verder kan een oplichter gebruik maken van allerlei vermommingen in de echte en virtuele wereld zoals vermomming, valse identificatie, het hacken van andermans email of sociale media account of het zelf aanmaken van een fictief account of fictieve website, en uiteraard een overtuigend en uit de duim gezogen verhaal.

Intelligentie heeft hier vrijwel niets mee te maken. Twijfel wordt door de oplichter weggewuifd en door het slachtoffer zelf achteraf weggeredeneerd. Sommige slachtoffers blijven geloven in de droom die hen door de oplichter is voorgespiegeld, ook tegen beter weten in.

Soms gelooft zelfs de oplichter ten dele in zijn eigen verhalen, zoals bij de geestesziekte pseudologia fantastica. Charles Ponzi geloofde bijvoorbeeld dat zijn Ponzifraude slechts een tijdelijke oplossing was, en dat hij uiteindelijk met een mega-investering al het geld voor zijn investeerders zou terugverdienen.

Veel gezondheidsfraudeurs vergoelijken hun daden op een vergelijkbare manier: De oplichter is meestal sociaal vaardig, heeft zijn plan al van tevoren bedacht, en vaak ook tientallen tot honderden keren uitgevoerd.

Mocht het niet lukken dan probeert hij het later simpelweg nog een keer bij een ander. Meestal wordt gebruikgemaakt van snelheid en psychologische drukzodat het slachtoffer niet de kans krijgt na te denken of adequaat te reageren.

Het slachtoffer krijgt deze kans maar een keer in zijn leven, het is nu of nooit en er moet dus direct een beslissing genomen worden. In de meeste oplichtingsplannen is snelheid cruciaal.

Soms maken oplichters gebruik van "lokvogels": Op deze manier worden de slachtoffers ervan overtuigd dat ze er echt baat bij hebben met de oplichter in zee te gaan.

Hierbij wordt tevens gebruikgemaakt van massapsychologie: Lokvogels kunnen ook de oplichter helpen door het slachtoffer af te leiden of te isoleren door derden weg te houden, of op de uitkijk te staan voor het geval er politie komt.

Vaak komt het ook voor dat de lokvogels voor de neus van het slachtoffer zaken doen met de oplichter, bijvoorbeeld door een spelletje balletje-balletje mee te spelen en te winnen, of een product een Iphone bijvoorbeeld te kopen en deze duidelijk zichtbaar uit de verpakking te halen.

Summary of Qualifications

Wanneer het slachtoffer vervolgens ook een Iphone koopt, wordt hem een verpakking met een steen erin aangesmeerd. Soms worden jonge kinderen ingezet omdat de meeste mensen een kind minder snel wat zouden weigeren.

Deze kinderen worden genadeloos uitgebuit en moeten lange dagen maken. Een ander drukmiddel is het isoleren van het slachtoffer door hem naar een besloten bijeenkomst, een kroeg, bar of andere gelegenheid te lokken. Hier kan het slachtoffer onder druk worden gezet door bijvoorbeeld psychologische druk of intimidatie met behulp van handlangers.

business plan maken voorbeeld zakelijke

Ook kan men het slachtoffer drogeren of overhalen veel te drinken zodat weerstand wordt verminderd. Van groepsdruk kan ook gebruikgemaakt worden bij penetratie van vrienden- en kennissennetwerken.

Hierin ligt een deel van de kracht van het piramidespel: Als die goede vriend ook meedoet, wordt sneller verondersteld dat het wel goed zal zitten.De ontwikkeling van de sterkte-zwakteanalyse is terug te voeren tot een planningstrend die zich vanaf halverwege de vorige eeuw in het Amerikaanse bedrijfsleven voordeed.

De aanzet werd waarschijnlijk gegeven door het chemieconcern DuPont, dat in begon met het maken van strategische plannen voor de lange termijn. Het idee sloeg aan en . DigiPro - Digital Products Marketplace. You will not be able to recover this file!

Executive summary. It's easy to add impact to your report or business plan with this accessible executive summary template. Word.

business plan maken voorbeeld zakelijke

Download Edit in Browser Share. More templates like this. Write a paper Word. General paper (circular) Word. Social media analytics report Excel.

Here it is – the Visio Roadmap Template. Due to the popularity of our roadmap templates, we’ve also added a scenario: “ Creating your project roadmap ” Roadmaps are fast becoming the preferred way for project, programme and portfolio managers to communicate project plans.

SWOT Analysis Template of Google, Alphabet. Inc. This is a SWOT analysis for Google, the number one search engine created by Alphabet. As the most popular search engine in the world, there are opportunities in the market and a competition to deal with while maintaining the business.

Het stageverslag is naast zakelijke informatie ook een persoonlijke verslag. Laat je verslag nalezen en controleren door iemand anders voordat je het inlevert.

Laat de kopregels opvallen door ze bijvoorbeeld vet of cursief te maken.

SpreadsheetZONE | Free Excel Spread Sheets